Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Till Wegmüller 8053107e15 Added: Jenkinsfile 4 lat temu
config Implemented Controllers using https://astaxie.gitbooks.io/build-web-application-with-golang/en/13.5.html and other as guidance. 4 lat temu
templates Moaking the Tiles look good. 4 lat temu
.gitignore Removed .idea 4 lat temu
Jenkinsfile Added: Jenkinsfile 4 lat temu
data.go Changed: Git Migration 4 lat temu
models.go Changed: Git Migration 4 lat temu
mozaik.go Changed: Git Migration 4 lat temu
views.go Finished framework split off 4 lat temu