Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Till Wegmüller 8053107e15 Added: Jenkinsfile před 4 roky
config Implemented Controllers using https://astaxie.gitbooks.io/build-web-application-with-golang/en/13.5.html and other as guidance. před 4 roky
templates Moaking the Tiles look good. před 4 roky
.gitignore Removed .idea před 4 roky
Jenkinsfile Added: Jenkinsfile před 4 roky
data.go Changed: Git Migration před 4 roky
models.go Changed: Git Migration před 4 roky
mozaik.go Changed: Git Migration před 4 roky
views.go Finished framework split off před 4 roky